• Sveiki,

  Čia rasite visas mūsų teikiamas mokymų programas. Po apmokėjimo per vieną darbo dieną bus atidaryta prieiga prie kursų.

  Mokymus įsigyti galite čia.

  Darbų saugos mokymai

Available courses

Aukštalipio kursai skirtingi darbuotojams, kurie atlieka darbus aukštyje.

Aukštalipio darbų sąvoka, reglamentavimas, kenksmingi faktoriai (1 valanda).

Paaukštinimo priemonės ir jų tikrinimai (1 valanda).

Aukštalipio darbų organizavimas (1,5 valandos).

Apsaugos priemonių nuo kritimo iš aukščio parinkimas (1 valanda).

Saugos ir sveikatos užtikrinimas dirbant aukštalipio darbus (1 valanda).

Pirmosios medicinos pagalbos organizavimas (1 valanda).

Nelaimingi atsitikimai įmonėje bei jų prevencija bei darbuotojų praktinis supažindinimas (0,5 valandos).

Gelbėjimo darbų organizavimas ​(1 valanda).


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 3 straipsniu, padalinio vadovas laikomas darbdavio įgaliotu asmeniu, kuriam darbdavys ar darbdaviui atstovaujantis asmuo pavedė įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje. Taigi, asmuo, kuriam pavesta įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus įmonėje, laikomas padalinio vadovu, nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, ir turi turėti padalinio vadovo pažymėjimą.

Mokymų programa:

1. Darbų saugos teisiniai klausimai (2 valandos).

2. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos (1 valanda).

3. Darbų saugos organizavimas įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje (2 valandos).

4. Potencialiai pavojingų įrengimų priežiūros ir pavojingų darbų organizavimas (1 valanda).

5. Darbo higienos reikalavimai (1 valanda).

6. Saugus technologinių įrengimų eksploatavimas ir technologinių procesų darbo organizavimas (1 valanda).


 • Civilinės saugos mokymai darbuotojams sudeda iš šešių dalių.
 • Pabaigę pirmąją dalį, gausite prieigą prie antros dalies ir t. t.
 • Po kiekvienos dalies medžiagos yra pateikiami 1-2 klausimai savikontrolei, jeigu padarysite klaidą, testą turite spręsti dar kartą, kadangi tik atsakius į klausimą teisingai, bus suteikta prieiga prie tolimesnės medžiagos.
 • Galutinį testą galėsite spręsti, tik peržiūrėjus visą medžiagą ir atsakius i savikontrolės klausimus.
 • Galutinis testas laikomas išlaikytu, jeigu surenkama 60% ir daugiau procentų.
 • Kad būtų patogiau naudotis rekomenduojame kairėje naudoti mygtukąMygtukas

Privalomi krovinių tvarkymo rankomis mokymai darbuotojams.

Mokymai parengti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. A1-293/V-869 patvirtintus Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus tvarkant krovinius rankomis.

Taip pat rengiant mokymus atsižvelgta į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakmu Nr. V-592/A1-210 patvirtintus Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinius nurodymus.


Pabaigę mokymus "Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse" galėsite atlikti darbų saugos specialisto funkcijas bet kokios ekonominės veiklos rūšies įmonėse.

Mokymų kursą sudaro - 40 val.

Šiuos privalomus gaisrinės saugos mokymus darbuotojams, kiekvienas darbdavys privalo organizuoti įmonėje.


Mokymų eiga:

Darbuotojas išklauso įrašytas paskaitas, pateikiama papildoma medžiaga su kuria darbuotojas gali susipažinti. Išklausęs paskaitas, darbuotojas turi išspręsti testą. Tada Mūsų komanda surašo protokolą ir perduoda darbdaviui.